Přihlášky na závody Galaxy série 2012 spuštěny

Přihlášky se slevou na celý seriál jsou spuštěny.

Přihlásit se, ale i zaplatit startovné do celé Galaxy série 2012 se slevou je možné předem do 18.4.2012.
Po tomto datu se bude možné přihlásit, případně zaplatit až v den prvního závodu, tzn. 21.4. 2012 v Tálíně.

PŘIHLÁŠKA:


Z důvodů urychlení prezence je možno přihlásit se ke všem závodům celého seriálu vč.přihlášení do soutěže týmů předem do 18. 4. 2O12 a zaplacením poplatků na účet 168 378 752/0600, jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo.

- přihláška jednotlivce k 8 závodům celého seriálu ( kat. M,A,B,C,D,E,Z,H ) … 2 200,-Kč
- cena 1 závodu při přihlášení na celou sérii ... 275,-Kč
- přihlášky týmu k závodům celého seriálu ( kat. M,A,B,C,D,E,Z,H ) … 500,-Kč

Závodník po uhrazení uvedeného poplatku je automaticky přihlášen předem na všechny závody seriálu.

Celoseriové startovné při neúčasti v jednotlivém závodě je nepřenosné !!!

Přihláška k celé sérii

Přehled přihlášených závodníků k celé sérii

Přihláška týmů k celé sérii

Přehled přihlášených týmů

U jednotlivých závodů naleznete také přihlášky na daný závod.

Těšíme se na vás,

pořadatelé Galaxy série.
 

Další info zde: www.galaxy-serie.cz/rs/prihlaska/ 

zpět

2022