4. Náměšť nad Oslavou

GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON

Datum závodu 26.8.2017
Přihláška
Přehled přihlášených
Statistika přihlášených
https://www.pteam-registration.com/blog/essential_grid/galaxy-kenda-namestsky-cyklomaraton-2017/

Trasy

A (57 km, převýšení: 1342 m ) - start v 11:30 hod. 

B (28 km, převýšení: 662 m) - start 12:00 hod.

Popis

Mistrovství Galaxy Stevens série 2017 se zvýhodněným bodováním

Časový plán akce

Pátek:

 • 19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně

Sobota:

 • 07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně
 • 07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
 • 10.00 - start dětského závodu
 • 11.00 - vyhlášení vítězů v kategorii do 6 a 7 - 9 let
 • 11.30 - start trasa A (dlouhá)
 • 12.00 - start trasa B (krátká) 
 • 12:50 - 13:00 - předpokládaný návrat prvních závodníků 
 • 15:30 - slavnostní vyhlášení vítězů (včetně kat. 10 - 14 let)

Časový limit

Cílová brána bude zaznamenávat časy minimálně do 16:00. Na trasu A je časový limit 4,5 hodiny

Občerstvení

Trasa A: 2 občerstvovací stanice.

Trasa B: 1 občerstvovací stanice.

Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude na stravenky na výběr mezi hovězím gulášem a buchtičkami s krémem. 

TRASA A dlouhá

muži A1 19-29 let
muži B1 30-39 let
muži C1 40-49 let
muži D1 50 a více let
ženy Z1 19-35 let
ženy H1 36 a více let

 

TRASA B krátká

  • M3 mládež-junioři 15 - 18 let
  • A2 muži 19 - 29 let
  • B2 muži 30 - 39 let
  • C2 muži 40 - 49 let
  • D2 muži 50 - 59 let
  • E2 muži 60 a více let
  • Z2 ženy 19 - 29 let
  • H2 ženy 30 - 39 let
  • F2 ženy 40 a více let
  Tandemy

Vložené závody dětí

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč. Do 9 let zdarma!
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

 Kategorie dětského závodu

odrážedla
 • U6W děvčata do 6 let
 • U6M chlapci do 6 let
 • U9W děvčata 7 – 9 let
 • U9M chlapci 7 – 9 let
 • M1 mladší žáci (10 – 12 let)
 • Z1 mladší žákyně (10 – 12 let)
 • M2 starší žáci (13 – 14 let)
 • Z2 starší žákyně (13 – 14 let)

Kategorie 10 až 14 let

Trasa povede po Masarykově náměstí a v přilehlém okolí . Vyhlášení kategorií 10 až 14 let proběhne současně s vyhlašováním vítězů na dlouhé a krátké trati klasického závodu.
Kategorie 10 až 14 let jsou započítány do Galaxy série.

Kategorie do 6 let a 7-9 let

Pro kategorie do 9 let a pro odrážedla jsme připravili okruh kolem Masarykova náměstí.
Vyhlášení kategorií odrážedel a do 6 let a 7-9 let proběhne ihned po dětském závodě.

Informace k dětskému závodu:
Kategorie do 6 let pojede jeden krátký okruh.
Kategorie 7-9 let pojede tři kratšíokruhy.
Kategorie 10-12 let pojedou dva dlouhé okruhy.
Kategorie 13-14 let pojedou čtyři dlouhé okruhy.

Vyhlášení kategorií do 6 let a 7-9 let proběhne ihned po dětském závodě. Vyhlášení kategorií 10 až 14 let proběhne současně s výhlašováním vítězů na dlouhé a krátké trati klasického závodu.

Poznámka:

účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč.
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Startovné na účet KB č.ú.: 86-2698320207/0100
název účtu TJ Sokol Náměšť n. O., Sadová 259, 675 71 Náměšť nad Oslavou

jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem Pteam registration
-není možné platit jedním příkazem za více účastníků
-startovné 450,- Kč

Prezentace Pátek:
19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně - Náměšť nad Oslavou

Sobota:
07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně - Náměšť nad Oslavou
07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
Kancelář Sokolovna Náměšť nad Oslavou
Ředitel Erik Hubcej, Husova 431, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 774 938 758
Email erik.h@post.cz
Další info

V neděli 20. 8. 2017 v 9:00 sraz všech zájemců o organizovanou vyjížďku po trati Galaxy Kenda Náměšťského Cyklomaratonu!!! Srdečně vás zveme. Váš Bikeklub Sokolisti.


Další info na Facebooku Galaxy Kenda Náměšťského Cyklomaratonu!


26.8. 2017 Dlouhá trať se jede na dva okruhy krátké tratě.

Mapa tratě závodu v GPX - zde.

Mapy Převýšení - krátká trasa Převýšení - dlouhá trasa Mapa tratě Mapa města Dětský závod

Fotogalerie

 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 1. Lukáš Smola /Galaxy CykloŠvec Stevens/ Lukáš Smola /Galaxy CykloŠvec Stevens/

Hlavní partneři

Galaxy Stevens CYKLOŠVEC VF,a.s. ITMS plastový specialista

Partneři

Fox Catlike Kenda Crops KMC Nexelo GO! Progress Dermacol Habitat

Oficiální dodavatelé

Penco

Mediální partneři

Bikestream.cz Cykloserver.cz Cykloservis
2022