4. Náměšť nad Oslavou

AVG NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou

Datum závodu 15.8.2015
Přihláška
Přehled přihlášených
Statistika přihlášených
https://sport-reg.cz/registrace?zavod=215
http://sport-reg.cz/seznam.php?id_zavod=215
Trasy

A (72 km) - start v 11:30 hod. 

B (40 km) - start 12:00 hod.

Popis

Časový plán akce

Pátek:

 • 19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně

Sobota:

 • 07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně
 • 07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
 • 10.00 - start dětského závodu
 • 11.00 - vyhlášení vítězů v kategorii do 6 a 7 - 9 let
 • 11.30 - start trasa A (dlouhá)
 • 12.00 - start trasa B (krátká)
 • 13.30 - 13.45 - předpokládaný návrat prvních závodníků
 • 16.00 - slavnostní vyhlášení vítězů (včetně kat. 10 - 14 let)

Časový limit

Cílová brána bude zaznamenávat časy minimálně do 16:30. Na trasu A je časový limit 5 hodin.

 

Občerstvení

Trasa A: 3 občerstvovací stanice.
Trasa B: 1 občerstvovací stanice.
Partnerem občerstvovacích stanic je Enervit, Radegast Birell a ZON Třebíč. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude na stravenky na výběr mezi hovězím gulášem a buchtičkami s krémem. Napít se budete moci nealkoholických nápojů Radegastu Birell nebo ZON koly.

Zázemí

Parkování: Na záchytných parkovištích (viz. plánek) a před sokolovnou (ne však přímo před budovou). Na parkoviště Vás dovedou šipky MTB a parkování bude organizováno.
WC: V Sokolovně, na náměstí a za budovou ZŠ Komenského u Špitálku
Sprchy: Za budovou ZŠ Komenského u Špitálku
Mytí kol: Vapky za ZŠ Komenského u Špitálku
Jídlo: Výdej z jídelny vedle školy
Ubytování: V některém penzionu v Náměšti n. O.

 

Kategorie

Trasa A - dlouhá

 • A1 muži 19 - 29 let
 • B1 muži 30 - 39 let
 • C1 muži 40 - 49 let
 • D1 muži 50 a více let
 • Z1 ženy 19 - 29 let
 • H1 ženy 30 a více let

Trasa B - krátká

 • Z3 mládež-juniorky 15 - 18 let
 • M3 mládež-junioři 15 - 18 let
 • A2 muži 19 - 29 let
 • B2 muži 30 - 39 let
 • C2 muži 40 - 49 let
 • D2 muži 50 - 59 let
 • E2 muži 60 a více let
 • Z2 ženy 19 - 29 let
 • H2 ženy 30 - 39 let
 • F2 ženy 40 a více let
 • TD tandemy

Vložené závody dětí

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč.
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Kategorie dětského závodu

 • U6W děvčata do 6 let
 • U6M chlapci do 6 let
 • U9W děvčata 7 - 9 let
 • U9M chlapci 7 - 9 let
 • M1 mladší žáci (10 - 12 let)
 • Z1 mladší žákyně (10 - 12 let)
 • M2 starší žáci (13 - 14 let)
 • Z2 starší žákyně (13 - 14 let)

Kategorie 10 až 14 let

Trasa je vyznačena na mapce níže. Kategorie 10-12 let pojedou dva okruhy. Kategorie 13-14 let okruhy čtyři. Vyhlášení kategorií 10 až 14 let proběhne současně s výhlašováním vítězů na dlouhé a krátké trati klasického závodu.
Kategorie 10 až 14 let jsou započítávy do Galaxy série.

Kategorie do 6 let a 7-9 let

Pro kategorie do 9 let jsme připravili okruh kolem kostela se startem na Masarykově náměstí.
Kategorie do 6 let pojede jeden okruh.
Kategorie 7-9 let pojede tři okruhy.
Vyhlášení kategorií do 6 let a 7-9 let proběhne ihned po dětském závodě

Poznámka:

účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

Pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Startovné do 6.8.2015 je startovné 350,- Kč
po tomto datu a na místě 450,- Kč

na účet KB č.ú.: 86-2698320207,
název účtu Tj Sokol Náměšť n. O., Na Vyhlídce 718, 675 71 Náměšť n. O.,

-jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem Sport Base
-není možné platit jedním příkazem za více účastníků
Prezentace Pátek:
19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně

Sobota:
07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně
07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
Kancelář Sokolovna
Ředitel Erik Hubcej, Husova 431, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 774 938 758
Další info https://cyklomaraton.sokolisti.org
Email erik.h@post.cz
Další info
Mapy Trasa A Trasa B

Fotogalerie

 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015  Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015  Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015 Náměšť 2015

Hlavní partneři

Galaxy CYKLOŠVEC

Partneři

Fox Kenda Catlike Progress GO! Deda elementi Trek KMC Hotel pod Skalou Písek Nexelo Crops Bontrager Bulls ČSRS

Oficiální dodavatelé

Enervit Shocart

Mediální partneři

Bikestream.cz For bikes Cykloserver.cz mtbs.cz Cykloservis
2022