3. Jistebnice

TREK JISTEBNICKÝ MARATON

Datum závodu 19.8.2017
Přihláška
Přehled přihlášených
Statistika přihlášených

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jRu0G6mbedAi9MoQhDFG2AkiKMFLhVvs61q6LusOGC0/edit?usp=sharing
http://prihlaska-na-jistebnicky-maraton.webnode.cz/startovni-listina/
Trasy

Závod je součástí Galaxy Stevens série 2017, Jihočeského MTB poháru 2017 a jede se jako  Mistrovství Jihočeského kraje mládeže v maratonu.
A - 45 km - jeden okruhy, převýšení 1.058 výšk. metrů
B - 26 km - jeden zkrácený okruh, převýšení 592 výšk. metrů 
dětské závody

 

Start: Náměstí v Jistebnici

Cíl: Sportoviště u rybníka Smolík

Start:

trasa B - kratší (všechny kategorie) 12:30 h

trasa A - delší (všechny kategorie) 13:00 h

vložené závody dětí 9:30 h

Trasa závodu vede členitou krajinou Jistebnické vrchoviny, mimo jiné s výjezdem na její nejvyšší vrchol, Javorovou skálu 723 m n./m. Především milovníci zimních sportů uvítají průjezd Sportrelax centrem Monínec, který si vzhledem k překonávanému převýšení budou mít čas pořádně prohlédnout

mapa trati:

Trasa A: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=223320

Trasa B: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=223321

 

Popis

Dlouhá trasa:

Po startu z jistebnického náměstí pojedete za doprovodným vozidlem Policie ČR po silnici č. 122 směr Milevsko, před značkou konec obce odbočíte doprava ulicí Zámecká, na jejím konci odbočíte vlevo do ulice Drahnětická a budete pokračovat po polní cestě na sv. Máří Magdalenu a dále po cestě až na silnici do Svoříže, projedete Svoříží a po polní cestě zpět nahoru na sv. Máří Magdalenu, křížovou cestou do Jistebnice, Drahnětickou ulicí směrem do kopce, najedete zpět na silnici č. 122 směr Milevsko a na kopci před vysílačem odbočíte doleva, přes vrchol Smrčí (648 m n./m) sjedete do Hůrky a přes „Veverku“ pěkným sjezdem do Vlásenice. Odtud polními a lesními cestami na Rozcestí u Bejšova a dále lesními cestami na Kostelec, kolem kostela Narození Panny Marie po žluté tur.značce přes vrchol Bukovec (658 m n./m) do Pikova, lesními cestami přejedete přes vrchol Dehetník (680 m n./m) do Kamenné Lhoty. Těsně za poslední chalupou odbočíte vpravo a ze šikma po loukách přijedete na spodní okraj sjezdovky ve Smrkově. Cestou kolem potoka a rybníků vyjedete na silnici spojující Jistebnici a Libenice, kterou přejedete a odbočíte vpravo do Dolního Smrkova, kde narazíte na OBČERSTVOVACÍ STANICI spolu s králem Miroslavem a jeho oddanými podanými, poté křížem krážem lesem (kde se trasy rozdělují) odbočíte DOPRAVA a projedete na Ostrý.Následuje divoká příroda a hluboké lesy, přejedete s Jihočeského kraje do kraje Středočeského a ocitnete se na dětské sjezdovce pod hotelem Monínec ve Sportrelax centru Monínec. Pozor!!! Zde VRCHAŘSKÁ PRÉMIE na Monínci. Po zdolání několika desítek výškových metrů opět změníte kraj, tentokrát ze Středočeského na Jihočeský a už tu je nejvyšší vrchol Jistebnické vrchoviny, Javorová skála (723 m n./m). Po vaší pravé ruce si všimněte Staré Poštovny převezené sem ze Sněžky. Z Busin se po náročném sjezdu dostanete do Starcovy Lhoty, po polních cestách do Nadějkova, Hubova, Nepřejova, Plechova, těsně před Chlumem do prava a po loukách do Jistebnice, kde se v Jistebnických sadech opět obě dvě trasy spojí a závodníci projedou cílem u rybníka Smolík.
 Krátká trasa:

Po rozdělení tras v lese nad Dolním Smrkovem dojedete lesní cestou do Nehonína, a po loukách kolem jistebnických rybníků a Jistebnickými sady, kde se obě dvě trasy spojí, projedou závodníci cílem u rybníka Smolík.
Občerstvení: krátká trať 1x, dlouhá 1x + v cíli teplé jídlo+nápoj.

Dětské závody budou probíhat na sportovišti u rybníka Smolík. 

Kategorie uvedené v pravidlech Galaxy Stevens série: 

Pro TREK Jistebnický maraton 2017 platí kategorie dle pravidel Jihočeského MTB poháru (níže uvedené).

Kategorie:
Trasa A:
muži A1 19-29 let
muži B1 30-39 let
muži C1 40-49 let
muži D1 50 a více let
ženy Z1 19-35 let
ženy H1 36 a více let

Trasa B:
mládež Z3 juniorky 15-18 let
mládež M3 junioři 15-18 let
muži A2 19-29 let
muži B2 30-39 let
muži C2 40-49 let
muži D2 50-59 let
muži E2 60 a více let
ženy Z2 19-35 let
ženy H2 36 a více let
TD tandemy

Vložené závody dětí:
OH odstrkovadla dívky do 4 let
OK odstrkovadla chlapci do 4 let
U6W děvčata do 6 let
U6M chlapci do 6 let
U9W děvčata 7 - 9 let
U9M chlapci 7 - 9 let
M1 mladší žáci (10 – 12 let)
ZZ1 mladší žákyně (10 – 12 let)
M2 starší žáci (13 – 14 let)
ZZ2 starší žákyně (13 – 14 let) 

 Rodinné týmy: Součet bodů 3 rodinných příslušníků, z nichž minimálně 1 musí být do 15 let.

 Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie dle svého uvážení (družstva, rodinné týmy, … ).

Každý jezdec je povinen přihlásit se do příslušné kategorie podle svého věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.

Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu a tudíž není nutno vyplňovat tento formulář).
Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jinou jím určenou osobou) – formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.Startovné do 10 dnů předem Kč 300,-
Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele.
Poté a na místě: Kč 400,-.
Vložené závody dětí - děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let na místě Kč 50,-
Na účet u Fio banky číslo: 2700757484/2010
Variabilní symbol = datum narození ve formátu dd/mm/yyyy = př. 12051981Prezentace Pátek 18.8.2017 19.00 – 21.00 h na sportovišti u rybníka Smolík
Sobota 19.8.2017 08.00 – 11.00 h na sportovišti u rybníka Smolík
Kancelář KD Jistebnice: sportoviště u rybníka Smolík
Ředitel Ředitel závodu: Pavel Rybařík
tel. + 420 602 159 848
spsvd@seznam.cz

Další kontakt: Zdeněk Tomeček
tel. +420 731 402 943
zdendatom@seznam.cz
Email zdendatom@seznam.cz
Další info

 


TREK Jistebnický maraton je realizován mimo jiné v rámci grantu Jihočeského kraje - podpora sportu.
https://www.spsvd.cz/

Fotogalerie

Hlavní partneři

Galaxy Stevens CYKLOŠVEC

Partneři

Fox Catlike Kenda Crops KMC Trek Nexelo GO! Progress Bontrager

Oficiální dodavatelé

Penco

Mediální partneři

Bikestream.cz Cykloserver.cz Cykloservis
2022