2. Náměšť nad Oslavou

ITMS plast Náměšťský Cyklomaraton

Datum závodu 12.5.2018
Přihláška
Přehled přihlášených
Statistika přihlášených
https://ptime.cz/event/itms-plast-namestsky-cyklomaraton/
http://ptime.cz/startovka-namestsky-cyklomaraton-2018/
Trasy

A (57 km, převýšení: 1342 m ) - start v 11:30 hod. 

B (28 km, převýšení: 662 m) - start 12:00 hod.

Popis

Časový plán akce

Pátek:

 • 19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně

Sobota:

 • 07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně
 • 07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
 • 10.00 - start dětského závodu
 • 11.00 - vyhlášení vítězů v kategorii do 9 let
 • 11.30 - start trasa A (dlouhá)
 • 12.00 - start trasa B (krátká) 
 • 12:50 - 13:00 - předpokládaný návrat prvních závodníků 
 • 15:30 - slavnostní vyhlášení vítězů (včetně kat. 10 - 14 let)

Časový limit

Cílová brána bude zaznamenávat časy minimálně do 16:00. Na trasu A je časový limit 4,5 hodiny

Občerstvení

Trasa A: 2 občerstvovací stanice.

Trasa B: 1 občerstvovací stanice.

Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude na stravenky na výběr mezi hovězím gulášem a buchtičkami s krémem. 

TRASA A dlouhá

muži A1 19-29 let
muži B1 30-39 let
muži C1 40-49 let
muži D1 50 a více let
ženy Z1 19-29 let
ženy H1 30 a více let

 

TRASA B krátká

  • M3 mládež-junioři 15 - 18 let
  • Z3 mládež-juniorky 15 - 18 let 
  • A2 muži 19 - 29 let
  • B2 muži 30 - 39 let
  • C2 muži 40 - 49 let
  • D2 muži 50 - 59 let
  • E2 muži 60 a více let
  • Z2 ženy 19 - 29 let
  • H2 ženy 30 - 39 let
  • F2 ženy 40 a více let

Vložené závody dětí

Start závodu

Start první kategorie dětského závodu bude od 10:00 a jednotlivé další kategorie budou následovat po dojezdu předchozí.

Kategorie dětského závodu

 • odrážedla
 • Z5 děvčata do 5 let
 • Z6-7 žákyně 6-7 let
 • Z8-9 žákyně 8-9 let
 • M5 kluci do 5 let
 • M6-7 žáci 6-7 let
 • M8-9 žáci 8-9 let
 • M1 mladší žáci 10-12 let
 • Z1 mladší žákyně 10-12 let
 • M2 starší žáci 13-14 let
 • Z2 starší žákyně 13-14 let

 

Kategorie 6 až 14 let

Trasa povede po Masarykově náměstí a v přilehlém okolí . Kategorie 10 až 14 let jsou započítány do Galaxy série.

 

Kategorie do 5 let

Pro kategorie do 5 let a pro odrážedla jsme připravili okruh kolem Masarykova náměstí.

Informace k dětskému závodu:
Kategorie do 5 let a odrážedla pojede jeden krátký okruh.
Kategorie 6-7 let pojedou tři krátké okruhy.
Kategorie 8-9 let pojede jeden dlouhý okruh.
Kategorie 10-12 let pojedou tři dlouhé okruhy.
Kategorie 13-14 let pojedou čtyři dlouhé okruhy.

Vyhlášení kategorií do 9 let proběhne ihned po dětském závodě. Vyhlášení kategorií 10 až 14 let proběhne současně s výhlašováním vítězů na dlouhé a krátké trati klasického závodu.

 

Poznámka

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

 

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč. Odrážedla zdarma.
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Startovné na účet KB č.ú.: 86-2698320207/0100
název účtu TJ Sokol Náměšť n. O., Sadová 259, 675 71 Náměšť nad Oslavou

jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem
-není možné platit jedním příkazem za více účastníků
-startovné při platbě na účet do 2.5. 2018 je 350,- Kč
-startovné při platbě na účet po 2.5. 2018 je 450,- Kč
Prezentace Pátek:
19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně - Náměšť nad Oslavou

Sobota:
07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně - Náměšť nad Oslavou
07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
Kancelář Sokolovna Náměšť nad Oslavou
Ředitel Erik Hubcej, Husova 431, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 774 938 758
Další info https://www.sokolisti.org/
Email erik.h@post.cz
Další info

 ITMS plast Náměšťský Cyklomaraton - 2 . závod Galaxy Stevens série 2018 - Náměšť nad Oslavou - výsledky: zdePřipravujeme pro vás bohatý doprovodný program. Pro děti bude připraven skákací hrad a malování na obličej.

Mapy Náměšť 2018 mapa závodu

Fotogalerie

Hlavní partneři

Galaxy Stevens CYKLOŠVEC

Partneři

KMC Catlike Fox Kenda Nexelo Progress GO! Crops Cyklostar TOTEM

Oficiální dodavatelé

Penco Shocart

Mediální partneři

Bikestream.cz Cykloserver.cz Cykloservis For bikes mtbs.cz
2022