PŘIHLÁŠKA

Přihlásit se, ale i zaplatit startovné do celé Galaxy série 2014 se slevou je možné předem do 20.4.2014

Po tomto datu se bude možné přihlásit, případně zaplatit až v den prvního závodu, tzn. 3.5. 2014 v Tálíně.

PŘIHLÁŠKA:

 

- Z důvodů urychlení prezence je možno přihlásit se ke všem závodům celého seriálu vč.přihlášení do soutěže týmů předem do 3. 5. 2014 na stránkách www.galaxy-serie.cz a zaplacením poplatků na účet SBM Prachatice 168 378 752/0600, jako variabilní symbol uveďte ČÍSLO, KTERÉ VÁM PŘIJDE emailem (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) V POTVRZENÍ O ZAREGISTROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY". 


- přihláška jednotlivce k závodům celého seriálu ( kat. M,A,B,C,D,E,Z,H,F  ) … 2 200,-Kč

- cena 1 závodu při přihlášení na celou sérii ... 275,-Kč

- přihlášky týmu k závodům celého seriálu ( kat. M,A,B,C,D,E,Z,H,F ) … 1.000,-Kč

Závodník po uhrazení uvedeného poplatku je automaticky přihlášen předem na všechny závody seriálu.

 

Celoseriové startovné při neúčasti v jednotlivém závodě je nepřenosné !!!

Přihláška k celé Galaxy sérii 2014

Přehled přihlášených závodníků k celé sérii

Seznam družstev GALAXY  série 2014

U jednotlivých závodů naleznete také přihlášky na daný závod.

Těšíme se na vás,

pořadatelé Galaxy série.