5. Kutná Hora

KUTNOHORSKÝ BIKE MARATON

Datum závodu 23.9.2017
Přihláška
Přehled přihlášených
Statistika přihlášených


Trasy

Trasa 25km 
1. handicap ženy, Kategorie C
2. handicap muži, Kategorie C1, C2

Trasa 50km 

1. handicap muži, Kategorie C3, C4, C5, e-kola (technická přejímka u prezentace)

KH Tour Cup – děti

DT0 odrážedla děti 
Z7 M7 ( děvčata a chlapci 6 – 7 let )
Z9 M9 ( děvčata a chlapci 8 – 9 let )

 

Popis

Kutnohorský Bike maraton 2017 (dále KHBM) zapsán do GALAXY Stevens serie 2017, závod na horských kolech pro širokou sportovní veřejnost, který obsahuje několik úrovní, tedy délek tratí 12 -50 km. 

Startovné • Startovné na závod KHBM 2017 je stanoven na 400,- Kč on-line registrací a 450,- Kč při registraci v den startu.
• Startovné dětských závodů je 50,- Kč při registraci v den startu.
• V případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci (živelné pohromy, epidemie atd.), se zaplacené startovné závodníkům nevrací.
Prezentace Registrace závodníka do KHBM probíhá pomocí registračního formuláře na webových stránkách Organizátora www.khtour-team.cz , nebo v den startu závodu. Registrační kancelář se uzavírá 1 hodinu před startem závodu. Závodník je zodpovědný za správné a úplné vyplnění registračního formuláře. V případě špatně nebo neúplně vyplněného formuláře se vystavuje riziku, že jeho výsledek bude chybně zpracován a nebude tak klasifikován v celkovém pořadí závodu. Nedodržení povinnosti přihlásit se do správné kategorie, a to i neúmyslné, má za následek diskvalifikaci. Organizátor závodu si vyhrazuje právo správnost údajů kontrolovat, především u kategorie - muži nad 100 kg, převážením závodníka.

Pro start v kategorii Elite a U-23, je zapotřebí licence ČSC.
Kancelář Kutnohorská Tour z.s.
Pod Tratí 105
Kutná Hora, 284 01
Ředitel Tel.: (+420) 725 738 221 Ivan Sova
Email info@khtour-team.cz
Další info

Kategorie vypsané KHBM 2017, se řídí věkem závodníka, který bude dosažen k 31.12.2017.


50 km Ženy Muži Družstva  
Ž-18 M-18 *DMIX1 ( ženy – muži )
Ž-40 Elita M-40 Elita *DMAN1 ( muži )
Ž-50 M-50
M-60
M-100 kg 
25 Km Ženy Muži Družstva 
Ž-18 M-18 *DMIX2 ( ženy – muži )
Ž-40 M-40 *DMAN2 ( muži )
Ž-50 M-50 *DWOM2 ( ženy )
M-60
M-100 kg 
KH Tour rodinná jízda – 15 km 
Ženy Muži Junioři 
Ž-18 M-18 T-15
Ž-40 M-40 T-18
Ž-50 M-50 T-20
M-60 
Kategorie pro tělesně postižené: Trasa 15km 
1. handbike ženy
2. handbike muži
3. junior handicap
4. tricykl 
Pravidla závodu 
Účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, neboť závod se jede za plného silničního provozu a je povinen dbát příkazů organizátorů závodu. Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí. Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce. Závodník musí absolvovat závod s ochranou přilbou, která je opatřena platnou homologací, upevněnou na hlavě. Závodník musí mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, tak aby bylo čitelné rozhodčími. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Dle vlastního uvážení je pro hlavní závod povoleno funkční horskékolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami. Jednotlivé startovní vlny jsou jasně a viditelně oddělené, držitelé tzv. "Divokých karet", mohou být nasazeni dle uvážení ORGanizátora a nelze proti nim jakkoliv protestovat. Technickou pomoc v závodě lze přijmout pouze na občerstvovacích stanicích od mechaniků technické pomoci. Náhradní díly může závodník přijmout kdekoliv na trati, použít je však musí sám. Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol. Pořadí závodníků určuje jejich projetí cílem. 
Protesty 
Protest proti výsledkům jednotlivého závodníka nebo celého závodu je možné podat pouze v den konání do 1 hodiny po skončení závodu, a to písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli závodu a složením depozitu ve výši 1.000,- Kč. Hlavní rozhodčí může udělit na základě uznaného protestu časovou penalizaci, anebo závodníka diskvalifikovat, či jakýmkoliv způsobem upravit výsledkovou listinu. Oficiální výsledky jsou potvrzeny až podpisem hlavního rozhodčího, obvykle do 24 hodin po závodě. 
Sankce 
Při porušení soutěžního řádu závodníkem uděluje hlavní rozhodčí sankce v podobě časové penalizace nebo diskvalifikace ze závodu. Při potvrzeném zkrácení tratě uděluje hlavní rozhodčí sankce v podobě časové penalizace nebo může být závodník diskvalifikován ze závodu. Závodník bude diskvalifikován v případě výrazného zkrácení trasy závodu. Závodník bude diskvalifikován při jízdě bez ochranné helmy. Závodník bude diskvalifikován pokud neprojede startovní branou do 15 minut po startovním signálu. O všech sankcích rozhoduje hlavní rozhodčí, proti jeho rozhodnutí se nedá odvolat. 
Vyhlášení výsledků 
Neoficiální výsledky budou zveřejňováni vždy po projetí 50 závodníků cílem v místě závodu. Pokud nebude podán do 30 minut po vyvěšení výsledkové listiny protest hlavnímu rozhodčímu, stanou se výsledky předlohou pro vyhlášení. Na jednotlivých závodech budou prvním třem v kategorii Elite a U-23 předány šeky.
 ŽENY a MUŽI ELITE 
1.místo 3.000,- Kč                    7.000 ,- Kč 
2.místo 2.000,- Kč                     5.000 ,- Kč 
3.místo 1.000,- Kč                    3.000 ,- Kč 
4.místo    500,- Kč                   1.000 ,- Kč 
5.místo    500,- Kč                      500 ,- Kč 
Oficiální výsledky závodů budou zveřejněny na webových stránkách www.khtour-team.cz do 24 hodin po skončení závodu. Zkratky používané ve výsledcích: DNF - závodník nedokončil závod, DNS - závodník do závodu neodstartoval, DQ - závodník byl v cíli diskvalifikován. Reklamaci údajů uvedených ve výsledkových listinách na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů od závodu. Předání ceny při každém závodě i při celkovém vyhlášení je podmíněno osobní účastí závodníka.  

Mapy

Hlavní partneři

Galaxy Stevens CYKLOŠVEC

Partneři

Fox Catlike Kenda Crops KMC Nexelo Tour de France GO! Progress Bontrager

Oficiální dodavatelé

Enervit

Mediální partneři

Bikestream.cz Cykloserver.cz Cykloservis