4. Náměšť nad Oslavou

GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON

Datum závodu 26.8.2017
Přihláška
Přehled přihlášených
Statistika přihlášených
http://www.pteam-registration.com/blog/essential_grid/galaxy-kenda-namestsky-cyklomaraton-2017/

Trasy

A (57 km, převýšení: 1342 m ) - start v 11:30 hod. 

B (28 km, převýšení: 662 m) - start 12:00 hod.

Popis

Mistrovství Galaxy Stevens série 2017 se zvýhodněným bodováním

Časový plán akce

Pátek:

 • 19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně

Sobota:

 • 07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně
 • 07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
 • 10.00 - start dětského závodu
 • 11.00 - vyhlášení vítězů v kategorii do 6 a 7 - 9 let
 • 11.30 - start trasa A (dlouhá)
 • 12.00 - start trasa B (krátká)
 • 13.30 - 13.45 - předpokládaný návrat prvních závodníků
 • 16.00 - slavnostní vyhlášení vítězů (včetně kat. 10 - 14 let)

Časový limit

Cílová brána bude zaznamenávat časy minimálně do 16:30. Na trasu A je časový limit 5 hodin.

Občerstvení

Trasa A: 2 občerstvovací stanice.

Trasa B: 1 občerstvovací stanice.

Partnerem občerstvovacích stanic je EnervitZON Třebíč. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude na stravenky na výběr mezi hovězím gulášem a buchtičkami s krémem. 

Zázemí

Parkování: Na záchytných parkovištích (viz. plánek) a před sokolovnou (ne však přímo před budovou). Na parkoviště Vás dovedou šipky MTB a parkování bude organizováno.
WC: V Sokolovně, na náměstí a za budovou ZŠ Komenského u Špitálku
Sprchy: Za budovou ZŠ Komenského u Špitálku
Mytí kol: Vapky za ZŠ Komenského u Špitálku
Jídlo: Výdej vedle školy
Ubytování: http://mks-namest.cz/ubytovani/

Kategorie

Trasa A - dlouhá

 • A1 muži 19 - 29 let
 • B1 muži 30 - 39 let
 • C1 muži 40 - 49 let
 • D1 muži 50 a více let
 • Z1 ženy 19 - 29 let
 • H1 ženy 30 a více let

Trasa B - krátká

 • Z3 mládež-juniorky 15 - 18 let
 • M3 mládež-junioři 15 - 18 let
 • A2 muži 19 - 29 let
 • B2 muži 30 - 39 let
 • C2 muži 40 - 49 let
 • D2 muži 50 - 59 let
 • E2 muži 60 a více let
 • Z2 ženy 19 - 29 let
 • H2 ženy 30 - 39 let
 • F2 ženy 40 a více let

Vložené závody dětí

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč. Děti do 9 let zdarma.
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Kategorie dětského závodu

odrážedla
 • U6W děvčata do 6 let
 • U6M chlapci do 6 let
 • U9W děvčata 7 – 9 let
 • U9M chlapci 7 – 9 let
 • M1 mladší žáci (10 – 12 let)
 • Z1 mladší žákyně (10 – 12 let)
 • M2 starší žáci (13 – 14 let)
 • Z2 starší žákyně (13 – 14 let)

Kategorie 10 až 14 let

Trasa povede po Masarykově náměstí a v přilehlém okolí . Vyhlášení kategorií 10 až 14 let proběhne současně s vyhlašováním vítězů na dlouhé a krátké trati klasického závodu.
Kategorie 10 až 14 let jsou započítány do Galaxy série.

Kategorie do 6 let a 7-9 let

Pro kategorie do 9 let a pro odrážedla jsme připravili okruh kolem Masarykova náměstí.
Vyhlášení kategorií odrážedel a do 6 let a 7-9 let proběhne ihned po dětském závodě.

Poznámka:

účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč.
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Startovné na účet KB č.ú.: 86-2698320207,
název účtu TJ Sokol Náměšť n. O., Na Vyhlídce 718, 675 71 Náměšť nad Oslavou

-jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem Sport Base
-není možné platit jedním příkazem za více účastníků
na místě 450,- Kč
Prezentace Pátek:
19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně - Náměšť nad Oslavou

Sobota:
07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně - Náměšť nad Oslavou
07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
Kancelář Sokolovna Náměšť nad Oslavou
Ředitel Erik Hubcej, Husova 431, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 774 938 758
Další info http://cyklomaraton.sokolisti.org/
Email erik.h@post.cz
Další info

http://www.sokolisti.org/namestsky-cyklomaraton/


Dlouhá trať se jede na dva okruhy krátké tratě.

Mapy Mapa Námešť nad Oslavou Mapa závodu Převýšení - krátká trasa Převýšení - dlouhá trasa

Fotogalerie

Hlavní partneři

Galaxy Stevens CYKLOŠVEC

Partneři

Fox Catlike Kenda Crops KMC Nexelo Tour de France GO! Progress Bontrager

Oficiální dodavatelé

Enervit

Mediální partneři

Bikestream.cz Cykloserver.cz Cykloservis