2. Náměšť nad Oslavou

ITMS plast Náměšťský Cyklomaraton

Datum závodu 12.5.2018
Přihláška
Přehled přihlášených
Statistika přihlášených
http://ptime.cz/event/itms-plast-namestsky-cyklomaraton/

Trasy

A (57 km, převýšení: 1342 m ) - start v 11:30 hod. 

B (28 km, převýšení: 662 m) - start 12:00 hod.

Popis

Časový plán akce

Pátek:

 • 19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně

Sobota:

 • 07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně
 • 07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
 • 10.00 - start dětského závodu
 • 11.00 - vyhlášení vítězů v kategorii do 9 let
 • 11.30 - start trasa A (dlouhá)
 • 12.00 - start trasa B (krátká) 
 • 12:50 - 13:00 - předpokládaný návrat prvních závodníků 
 • 15:30 - slavnostní vyhlášení vítězů (včetně kat. 10 - 14 let)

Časový limit

Cílová brána bude zaznamenávat časy minimálně do 16:00. Na trasu A je časový limit 4,5 hodiny

Občerstvení

Trasa A: 2 občerstvovací stanice.

Trasa B: 1 občerstvovací stanice.

Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude na stravenky na výběr mezi hovězím gulášem a buchtičkami s krémem. 

TRASA A dlouhá

muži A1 19-29 let
muži B1 30-39 let
muži C1 40-49 let
muži D1 50 a více let
ženy Z1 19-29 let
ženy H1 30 a více let

 

TRASA B krátká

  • M3 mládež-junioři 15 - 18 let
  • Z3 mládež-juniorky 15 - 18 let 
  • A2 muži 19 - 29 let
  • B2 muži 30 - 39 let
  • C2 muži 40 - 49 let
  • D2 muži 50 - 59 let
  • E2 muži 60 a více let
  • Z2 ženy 19 - 29 let
  • H2 ženy 30 - 39 let
  • F2 ženy 40 a více let

Vložené závody dětí

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč. Odrážedla zdarma!
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

 Kategorie dětského závodu

odrážedla
 • Z5 děvčata do 5 let
 • Z6-7 žákyně 6-7 let
 • Z8-9 žákyně 8-9 let
 • M5 kluci do 5 let
 • M6-7 žáci 6-7 let
 • M8-9 žáci 8-9 let
 • M1 mladší žáci 10-12 let
 • Z1 mladší žákyně 10-12 let
 • M2 starší žáci 13-14 let
 • Z2 starší žákyně 13-14 let

Kategorie 6 až 14 let

Trasa povede po Masarykově náměstí a v přilehlém okolí . Kategorie 10 až 14 let jsou započítány do Galaxy série.

Kategorie do 5 let

Pro kategorie do 5 let a pro odrážedla jsme připravili okruh kolem Masarykova náměstí.


Informace k dětskému závodu:
Kategorie do 5 let a odrážedla pojede jeden krátký okruh.
Kategorie 6-7 let pojede jeden dlouhý okruhy.
Kategorie 8-9 let pojede dva dlouhé okruhy.
Kategorie 10-12 let pojedou tři dlouhé okruhy.
Kategorie 13-14 let pojedou čtyři dlouhé okruhy.

Vyhlášení kategorií do 9 let proběhne ihned po dětském závodě. Vyhlášení kategorií 10 až 14 let proběhne současně s výhlašováním vítězů na dlouhé a krátké trati klasického závodu.

Poznámka:

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč. Odrážedla zdarma.
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Startovné na účet KB č.ú.: 86-2698320207/0100
název účtu TJ Sokol Náměšť n. O., Sadová 259, 675 71 Náměšť nad Oslavou

jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem
-není možné platit jedním příkazem za více účastníků
-startovné při platbě na účet do 2.5. 2018 je 350,- Kč
-startovné při platbě na účet po 2.5. 2018 je 450,- Kč
Prezentace Pátek:
19.00 - 21.00 prezence v Sokolovně - Náměšť nad Oslavou

Sobota:
07.30 - 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně - Náměšť nad Oslavou
07.30 - 11.00 prezence v Sokolovně
Kancelář Sokolovna Náměšť nad Oslavou
Ředitel Erik Hubcej, Husova 431, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 774 938 758
Email erik.h@post.cz
Další info

Mapa tratě závodu v GPX - zde.

Fotogalerie

 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON - Náměšť nad Oslavou 2017 1. Lukáš Smola /Galaxy CykloŠvec Stevens/ Lukáš Smola /Galaxy CykloŠvec Stevens/

Hlavní partneři

Galaxy Stevens CYKLOŠVEC

Partneři

KMC Catlike Fox Kenda Nexelo Progress GO! Crops

Oficiální dodavatelé

Penco Shocart

Mediální partneři

Bikestream.cz Cykloserver.cz Cykloservis For bikes mtbs.cz Cyklobazar.cz